Sunday, February 23, 2014

நாடு முழுவதும் இன்று போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் / POLIO DROPS TODAY SUNDAY THE 23RD FEB 2014

  • நாடு முழுவதும் இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இரண்டாவது தவணையாக, 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து அளிக்கப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment